Mediji

Kontakti

Predstavnici medija koji žele više informacija o BFF bankarskoj grupi mogu slobodno kontaktirati naš ured za medije u Milanu (Italija): 
 
Alessia Barrera
Direktorica, Komunikacije Grupe i odnosi s institucijama
Tel. +39 02 49905 616
Email: [email protected]

Sofia Crosta
Ured za medije
Tel. +39 02 49905 623
Email: [email protected]


Ako su vam potrebni lokalni odnosi s medijima, molim vas kontaktirajte:

ALPHEUS d.o.o.
Zdravko Ivić 
Tel. +385 989873607
Email: [email protected]