Misija

Biti predvodnici u inovacijama, korisničkim uslugama i izvedbi na našim referentnim tržištima niskog rizika i velike operativne učinkovitosti, u skladu s najboljim praksama korporativnog upravljanja za javna poduzeća.

Vizija

Biti predvodnici u specijaliziranim financijskim sektorima u Europi tako što ćemo iskoristiti vodeći položaj koji imamo u financijskim uslugama u odnosu na javnu upravu.

Za što se zalažemo

Ažurirano 19. rujna 2019