Podnošenje pritužbe

U skladu sa zahtjevima relevantnih regulatornih odredbi, BFF Bank S.p.A. ima ured za prigovore kojemu se može obratiti za sva pitanja koja proizlaze iz odnosa s Bankom i koja se odnose na zapažanja o načinu na koji Banka upravlja operacijama ili uslugama.

Klijent može podnijeti prigovor:

 

Banka se obvezuje dati pismeni odgovor u sljedećim rokovima:

  • petnaest (15) radnih dana za prigovore koji se odnose na platne usluge prema Direktivi 2015/2366 / EU;
  • šezdeset (60) kalendarskih dana za prigovore koji se odnose na bankarske usluge i investicijske aktivnosti.

Osobito u vezi s prigovorima koji se odnose na platne usluge ako, u iznimnim situacijama, nije moguće poslati odgovor u gore navedenom roku, Banka šalje klijentu privremeni odgovor u kojem je naveden razlog za kašnjenje i specificiran rok u kojem će biti dostavljen konačan odgovor, u svakom slučaju ne kasnije od trideset pet (35) radnih dana.

 

Sustav izvansudskog rješavanja sporova

BFF Bank S.p.A. pridržava se bankarskog i financijskog arbitra uspostavljenog u Banci Italije, u skladu s Odredbama o vansudskom sustavu rješavanja sporova za bankarstvo i financijsko poslovanje i usluge, od 12. prosinca 2011. godine i Izmiritelja za financijsko bankarstvo, Udruženje za rješavanje bankarskih, financijskih i korporativnih sporova - ADR.

U slučaju da ishod prigovora nije ocijenjen zadovoljavajućim, prije pribjegavanja sucu, klijent se može obratiti:

  • Arbitar za financijsko bankarstvo (ABF)

Za opće informacije o arbitru za financijsko bankarstvo (na primjer o tome tko može podnijeti prigovor, gdje pronaći obrazac za prigovor, kako uložiti prigovor) nazovite besplatni broj 800 19 69 69.

EKSKLUZIVNO za specifične informacije o predstavljenim prigovorima moguće je kontaktirati tehnička tajništva ABF-a koristeći sljedeće reference:

Tehničko tajništvo odbora Milano
Via Cordusio, 5
20123 Milano
Telefon: 02 72424246
Faks: 02 72424472
E-mail: milano.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it
(samo radi pojašnjenja)

Tehničko tajništvo odbora Rim
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Rim
Telefon: 06 47929235
Faks: 06 479294208
E-mail: roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it
(samo radi pojašnjenja)

Tehničko tajništvo odbora Napulj
Via Miguel Cervantes, 71
80133 Napulj
Telefon: 081 7975350
Faks: 081 7975355
E-mail: napoli.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it
(samo radi pojašnjenja)

Molimo pogledajte web stranicu: www.arbitrobancariofinanziario.it

 

Praktični Vodič i Žalbeni Obrazac:

Bankovni Financijski Arbitar Praktični Vodič i Obrazac .pdf

 

U slučaju žalbe ABF-u, klijent mora poslati Banci kopiju žalbe preporučenim pismom s povratnicom ili certificiranom e-poštom (PEC):

Nakon primitka priopćenja o žalbi, Banka ima najviše četrdeset pet (45) dana za slanje svojih protuargumenata i potrebne dokumentacije Tehničkom tajništvu.

  • Izmiritelj financijskog bankarstva (Conciliatore Bancario Finanziario)

Da biste saznali kako kontaktirati Izmiritelja, informacije možete zatražiti od osoblja Banke ili izravno Izmiritelja:

Izmiritelj financijskog bankarstva
Via delle Botteghe Oscure, 54
00186 Rim
Telefon 06-674821
Faks 06-67482250
E-mail: associazione@conciliatorebancario.it

Molimo pogledajte internetsku stranicu: www.conciliatorebancario.it

Klijent se može obratiti Izmiritelju čak i ako prethodno Banci nije podnio prigovor.

  • Arbitar za financijske sporove (Arbitro per le Controversie Finanziarie)

Što se tiče investicijskih usluga, nakon podnošenja prigovora, ako nije zadovoljan ishodom ili ako nakon šezdeset (60) dana nije dobio odgovor od Banke, klijent se može obratiti arbitru za financijske sporove radi sporova u vezi s usklađenosti Banke u svezi s informacijama, točnosti i transparentnosti predviđenih u ugovornim odnosima s investitorima.

Informacije u vezi s Arbitrom za financijske sporove (ACF) dostupne su na stranici www.acf.consob.it.

 

Izvješće o upravljanju prigovorima

Odredbe Banke Italije od 29. srpnja 2009. koje se odnose na "Transparentnost bankarskog i financijskog poslovanja i usluga" i naknadne izmjene i dopune zahtijevaju izradu i javnu objavu godišnjeg izvješća o upravljanju prigovora koje se odnose na sektor bankarskog i financijskog poslovanja i usluga.

Banka smatra da je upravljanje prigovorima od velike važnosti jer joj omogućuje primanje izvještaja od klijenata u vezi s bilo kojim kritičnim pitanjima u pružanju usluga, s pozitivnim učincima na ublažavanje reputacijskog rizika i održavanje pozitivnih odnosa s klijentima.

Izvješće o pritužbama

GODINA

PRITUŽBA

2020 2
2019 2
2018 0
2017 3
2016 1
2015 0
2014 1
2013 0
2012 0
2011 0
2010 0

 

 

Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2020 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2019 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2018 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2017 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2016 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2015 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2014 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2013 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2012 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2011 .pdf
Izvješće o upravljanju pritužbama primljenim 2010 .pdf

BFA - Obavijest korisicima

Obavjest korisnicima .pdf
Ažurirano i pgledano 4.24.2013 .pdf