Dokumenti

Upozorenja

Svi sadržaji ove internetske stranice su isključivom vlasništvu BFF-a, povjerljivi su i zaštićeni talijanskim i međunarodnim zakonima o zaštiti prava intelektualnog vlasništva, čiji sadržaj prihvaćaju korisnici internetske stranice, a koji se obavezuju da će ih u cijelosti poštivati.

Sadržaj internetske stranice ne smije, čak ni djelomično, biti korišten, reproduciran, unajmljen, prodan, distribuiran, prenesen ili snimljen na bilo koji način bez prethodnog pisanog pristanka BFF-a.

Zaštitni znakovi koji se pojavljuju na internetskoj stranici ne smiju se reproducirati.

Preuzimanje ili tiskanje kopije materijala koji su namijenjeni za osobnu uporabu i nekomercijalne svrhe je dopušteno.

Svako neovlašteno korištenje internetske stranice i materijala koji se nalazi na njoj predstavlja kršenje primjenjivih zakona o autorskim pravima.

BFF stoga zadržava pravo pokrenuti pravne radnje pred nadležnim tijelima protiv korisnika internetske stranice u zaštiti svojih prava.

Informacije i podaci dostupni na ovoj web stranici imaju namjenu dati kratak prikaz BFF-a.

Iako je podatke i informacije pripremila BFF u dobroj vjeri, potonji ne prihvaća nikakvu odgovornost u pogledu točnosti ili cjelovitosti ovdje objavljenog materijala, niti kao rezultat, u vezi s bilo kojim gubitakom koji proizlazi iz korištenja istih.

BFF odbacuje bilo kakvu odgovornost zbog neispravnosti, ako je ima, internetske stranice proizašle iz događaja kao što su, bez ograničenja, tehnički propusti, prekid napajanja, prekid internetske usluge ili usluge povezivanja ili drugi uzroci slične prirode.

S obzirom na veze s drugim internetskim stranicama, BFF odbacuje svaku odgovornost glede sadržaja tih stranica ili potpunosti, točnosti ili ispravnosti informacija i podataka koji se nalaze na njima.

BFF zadržava mogućnost da u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, izmjeni sadržaj internetske stranice i nastavi sa svojim povremenim ažuriranjima, međutim, bez preuzimanja bilo kakve obveze u vezi s vremenom ažuriranja.