Upozorenja

Svi sadržaji ove internetske stranice, su isključivo u vlasništvu BFF., poverljivi su i zaštićeni talijanskim i međunarodnim zakonima o zaštiti prava intelektualnog vlasništva, čiji sadržaj prihvaćaju korisnici web stranice, koji se obavezuju da će ih u cijelosti poštivati.

Sadržaj web stranice ne smije, čak ni djelomično, biti korišten, reproduciran, unajmljen, prodan, distribuiran, prenesen ili snimljen na bilo koji način bez prethodnog pisanog pristanka BFF.

Zaštitni znakovi koji se pojavljuju na web stranici možda se neće reproducirati.

Preuzimanje ili tiskanje kopije materijala koji su sadržani za osobnu uporabu i nekomercijalne svrhe je dopušteno.

Svaka neovlaštena uporaba web stranice i materijala koji se nalazi na njoj predstavlja kršenje primjenjivih zakona o autorskim pravima.

BFF stoga zadržava pravo pokrenuti pravne radnje pred nadležnim tijelima protiv korisnika web stranice u zaštiti svojih prava.

Informacije i podaci dostupni na ovoj web stranici imaju namjenu dati kratak prikaz BFF.

Iako je podatke i informacije pripremila BFF, potonji ne prihvaća nikakvu odgovornost u pogledu točnosti ili cjelovitosti ovdje objavljenog materijala, niti kao rezultat, u svezi sa bilo kojim gubitkom koji proizlazi iz korištenja istih.

BFF odbacuje bilo kakvu odgovornost zbog neispravnosti, ako je ima, web stranice proizašle iz događaja kao što su, bez ograničenja, tehničkih propusta, prekida napajanja, prekid internetske usluge ili usluge povezivanja ili drugi uzroci slične prirode.

S obzirom na veze s drugim internetskim stranicama, BFF odbija svaku odgovornost glede sadržaja tih potonjih ili potpunosti, točnosti ili ispravnosti informacija i podataka koji se nalaze na njemu.

BFF zadržava mogućnost da u bilo kom trenutku, u cijelosti ili djelimično, izmjeni sadržaj web stranice i nastavi sa svojim redovnim ažuriranjima toga, međutim, uz pretpostavku bilo kakve obveze u pogledu ažuriranja vremena.